W imieniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej informujemy, iż został uruchomiony nabór w europejskim projekcie stypendialnym dla obywateli Białorusi.

 

Termin zgłoszeń na stypendia EU4Belarus mija 6 września 2021 r.

Szcegółowe informacje na temat oferty stypendialnej, warunków naboru i wymaganych dokumantach znajdują się na stronie http://eu4belarus.info

 Roczne wsparcie finansowe w kwocie 450 euro/miesiąc przyznawane będzie osobom, które:

1. zostały represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi;

2. mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w jednym z czterech wymienionych krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Czechy;

3. posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

poniedziałek, 23 sierpnia 2021 13:25 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk