W trosce o zdrowie Studentów i Pracowników PSW, uczelnia zakupiła dwie komory dezynfekcji.
Umieszczone one zostały przy głównym wejściu w budynku Rektoratu oraz Domu Studenta.
Wszystkich Pracowników i Studentów wchodzących na Uczelnię uprasza się o korzystanie z komory. Wchodząc do niej należy się zatrzymać, podnieść ręce do góry i opuścić głowę - cały proces trwa 5 sekund - jest to czas potrzebny do pełnego procesu dezynfekcji.
Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo!

Do pobrania:

Zarządzenie 85/2020 Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 07.07.2020r. w sprawie: obowiązkowego korzystania z komory dezynfekcji umieszczonej przy głównym wejściu w budynku Rektoratu oraz Domu Studenta oraz działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

poniedziałek, 06 lipca 2020 12:13 Wpisany przez Marek Kowalczyk