Zarządzenie nr 29/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
z dnia 17.03.2020 r.
w sprawie: dodatkowego ograniczenia działalności Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz wyznaczenia pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni w dniach 17-25.03.2020 roku

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2020 r. poz. 85 i 374), oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 roku (DZ. U. 2020 poz. 445) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zmienia się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na jej terenie.
 2. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni zobowiązuję do rotacyjnego dyżuru na terenie PSW:
  - Prorektorów,
  - Kanclerzy,
  - Pracowników rektoratu/kancelarii,
  - Pracowników kwestury,
  - Pracowników Domu Studenta,
  - Pracowników sekcji utrzymania obiektów,
  - Pracowników DTI, SZP.
 3. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuje się do koordynacji pracy podległych im jednostek.
 4. W uzasadnionych przypadkach związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania uczelni, pracownicy nie wymienieni w ust. 2 mogą być zobowiązani do świadczenia pracy na terenie uczelni.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Rektora nr 29/2020 z dnia 17.03.2020 r.

wtorek, 17 marca 2020 15:04 Wpisany przez Marek Kowalczyk