Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Szkoły Policealnej, Uniwersytetu Dziecięcego, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Dwa centra badawcze  
  1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
  2. Centrum EKO-AGRO-TECH
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 266R (I piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

kurs_jzyka_rosyjskiego_FB

Kurs języka rosyjskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć naukę języka rosyjskiego, poznać alfabet, podstawowe zasady pisowni i gramatyki, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi. Nacisk podczas kursu kładziony jest na spójne rozwijanie takich kompetencji językowych, jak mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Dodatkowym atutem jest blok tematów z języka branżowego.

Efekty po ukończeniu kursu:

Uczestnik kursu posiada wiedzę w zakresie podstaw systemu fonetycznego języka rosyjskiego, potrafi operować podstawowym słownictwem z użyciem podstawowych struktur gramatycznych w zakresie najważniejszych tematów życia codziennego. Potrafi tworzyć proste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące podstawowych aspektów i sytuacji życia codziennego. Rozumie krótkie wypowiedzi, pytania, polecenia. Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty z życia codziennego, np. ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze. Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz rozumie potrzebę pracy własnej i potrzebę uczenia się dla dalszego rozwoju. Zna, rozumie i potrafi poprawnie stosować podstawowe słownictwo i wyrażenia z wybranych aspektów działalności zawodowej w prostej, konkretnej sytuacji komunikacyjnej.

 

 Rozpoczęcie: listopad 2021 r. Zakończenie: czerwiec 2022 r. 

Czas trwania: 120 godzin (zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie gdziny 45 min)

Cena kursu: 2000 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Koordynator kursu / prowadzący: dr Wanda Kubiak 

Nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 


KURS ONLINE

 

 

 

Niezbędne dokumenty:

Kurs_Kinesio_-_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

BEZPIECZESTWO_W_RUCHU_DROGOWYM_strona

 

 

PATRONAT HONOROWY:

krbrd-logo-4

Logo_WORD_450x450a

 

 

Adresaci studiów

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg,
 • pracownicy zarządów dróg o wykształceniu nie drogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 • funkcjonariusze Policji/Państwowej Straży Pożarnej/ Straży Miejskiej/ Inspekcji Transportu Drogowego, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg,
 • osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót,
 • działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe,
 • osoby planujące podjęcie pracy w służbach mundurowych, organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej,
 • zarządcy nieruchomości,
 • szkoły nauki jazdy.

Więcej…

PODSTAWY_GEODEZJI_strona

 

PATRONAT HONOROWY

PG

 

50% zajęć online – bez konieczności przyjazdu


Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni technicznych jak i pozostałych absolwentów różnych specjalności, osób bezpośrednio bądź pośrednio związanych z branżą geodezyjną, które nie mają wykształcenia kierunkowego z zakresu geodezji, chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pomiarów geodezyjnych i aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu geodezji oraz przyjętych technik i metod pomiarowych, w tym zasad ich wykonywania.

Więcej…

kurs_pszczelarstwa_strona

Więcej…

Wychowawca_wypoczynku_strona2

Więcej…

kurs_pierwszej_pomocy_strona

Więcej…

Strona 1 z 11

pierwsza
poprzednia
1