Współpraca zagraniczna

Szanowni Studenci i Kandydaci! Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w Programie Stypendialnym dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach.

Więcej…

Zachęcamy Państwa do współpracy w rozbudowie naszej siatki zagranicznych uczelni partnerskich! Rozpoczynająca się właśnie nowa edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027 to dobra okazja na pozyskanie nowych uczelni do współpracy i tym samym poszerzenie oferty wyjazdowej o interesujące Państwa kierunki i kraje wyjazdu w celach dydaktycznych, szkoleniowych, jak również w przypadku studentów - w celu wyjazdu na studia.

Więcej…

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału i rozpowszechniania informacji o konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: EDUinspirator, Młody EDUinspirator (nowość!) i EDUinspiracje Media wśród studentów i pracowników naszej uczelni.

Więcej…

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE.

Szanowni obecni i byli studenci zagraniczni! Wystartował konkurs na Cyfrowych Ambasadorów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej! NAWA poszukuje osób, które studiują lub studiowały na Polskich uczelniach i które chcą wesprzeć Narodową Agencję przy promowaniu Polski online!

Więcej…

Szanowni studenci! W terminie od 01.04.2021 do 30.04.2021. będzie trwała rekrutacja na dofinansowanie wyjazdów na praktyki zagraniczne ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej…

Zapraszamy studentów kierunków pedagogicznych, nauczycielskich lub osób, które w przyszłości plnują pracować z dziećmi i/lub dorosłymi obcokrajowcami do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacji międzykulturowej „Między Innymi”. Głównym celem warsztatów jest rozwinięcie przez studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich kompetencji międzykulturowych, umożliwiających im pracę w międzynarodowym środowisku czy pracę z uczniem cudzoziemskim.

Więcej…

Strona 1 z 9

pierwsza
poprzednia
1