Wysokość opłaty rekrutacyjnej na każdy kierunek studiów wynosi 85 zł. 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł i można ją wnieść po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną niezwłocznie po wybraniu kierunku studiów.

System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) udostępnia możliwość wniesienia opłaty online poprzez mikropłatności obsługiwane przez operatora BlueMedia. Płatności można dokonać przy pomocy przycisku "Opłać online" w zakładce "opłata". Dostępne metody płatności to: karta płatnicza VISA i MasterCard, BLIK oraz szybki przelew bankowy. Prowizja operatora za każdą transakcję wynosi 1 zł. 

platnosci-irk  platnosci-bm

Niezależnie od systemu płatności online, opłatę rekturacyjną można wnieść metodą tradycyjnego przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na indywidualny numer subkonta kandydata, wygenerowany przez system IRK, odrębnie dla każdego wybranego kierunku studiów. Numer subkonta kandydata wraz z danymi do wykonania przelewu dostępny jest w zakładce "opłata" w systemie IRK.

Dokonując opłaty przelewem elektronicznym – czas realizacji do 2 dni roboczych, a przekazem pocztowym do 5 dni roboczych.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK, w tym podania o przyjęcie na studia.

W przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej na niepoprawne subkonto (subkonto innego kandydata) należy ponownie uiścić opłatę, tym razem na odpowiedni numer konta, oraz złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje w przypadku:

  1. Wniesienia opłaty rekrutacyjnej na niepoprawne subkonto (subkonto innego kandydata). Należy wówczas ponownie uiścić opłatę, tym razem na odpowiedni numer konta, oraz złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej wniesionej na niewłaściwe konto.
  2. Nieuruchomienia kierunku studiów ze względu na niewystarczającą ilość kandydatów. Należy wówczas złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej wniesionej na nieotwarty kierunek.


Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna, wniesiona w prawidłowej wysokości na kierunek studiów, z którego kandydat zrezygnował, bądź dla którego kandydat otrzymał decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, z powodu niewystarczającej liczby zdobytych punktów rankingowych. 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 33/2021 Rektora z dnia 31.03.2021 r.,
w sprawie: opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla naboru 2021/2022 w Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora z dnia 28 stycznia 2021
w sprawie: wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców w języku polskim oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora z dnia 29 stycznia 2021 
w sprawie: wysokości opłat za kształcenie na studiach w języku angielskim w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej