nitychoruk
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Misją  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 20-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 18 kierunkach i 43 specjalnościach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

W ciągu pawie 20 lat działalności uczelnia od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw", wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w 2016, 2017 i 2018 roku. 

rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, wg rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została wyróżniona w gronie uczelni o największej liczbie przyjęć studentów.

Zapraszamy do zapoznania się z bazą dydaktyczną uczelni.