Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej :: dział plików RSS

Zawartość Foldery/Pliki

Akty prawne

(0/1)
Statut Uczelni, Regulaminy, Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora i inne...

Formularze, druki, wzory dokumentów

(9/33)
Formularze, druki, wzory dokumentów związanych z: rekrutacją, stypendiami, konferencjami, stażami i praktykami zagranicznymi, pracą dyplomową...
Komisja bioetyczna (0/6) Praca dyplomowa (2/16)
Rekrutacja (0/2) Tok studiów (2/7)

Plany i terminarze zajęć

(24/78)
Kliknij aby sprawdzić aktualny plan zajęć dla swojego kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe (1/5) Budownictwo (0/4)
Dietetyka (0/3) Ekonomia (1/5)
Filologia Angielska (1/4) Filologia Rosyjska (0/2)
Finanse i Rachunkowość (0/4) Fizjoterapia (0/5)
Informatyka (0/4) Mechanika i Budowa Maszyn (0/5)
Pedagogika (1/8) Pielęgniarstwo (1/6)
Ratownictwo Medyczne (0/3) Rolnictwo (0/4)
Socjologia (0/3) Turystyka i Rekreacja (1/5)
Zarządzanie (0/4) Zdrowie Publiczne (0/2)

Plany studiów, Karty przedmiotów, Raporty samooceny

(783/9629)
Bezpieczeństwo Narodowe (59/742) Budownictwo (18/243)
Dietetyka (17/193) Ekonomia (65/693)
Filologia angielska (98/1200) Filologia rosyjska (78/689)
Finanse i Rachunkowowść (28/366) Fizjoterapia (30/360)
Informatyka (22/227) Mechanika i Budowa Maszyn (21/278)
Pedagogika (49/874) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (19/304)
Pielęgniarstwo (52/659) Położnictwo (5/13)
Ratownictwo Medyczne (37/637) Rolnictwo (18/226)
Socjologia (36/519) Turystyka i Rekreacja (35/423)
Zarządzanie (38/594) Zdrowie Publiczne (19/302)

Wydawnictwa, Księga znaku, Logo PSW

(24/240)
Logo Uczelni, wydawnictwa, informatory, ulotki informacyjne, plakaty...
Bialski Przegląd Akademicki (0/8) Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne (12/134)
Human and Health / Człowiek i Zdrowie (8/81)