inf-k
Wydział Nauk Technicznych
KIERUNEK
INFORMATYKA 
studia stacjonarne
inżynierskie (pierwszego stopnia)


Specjalności*:

• technologie mobilne
• technologie internetowe i grafika komputerowa
• inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
• informatyka samochodowa
• robotics and artificial intelligence - NOWOŚĆ!
• sterowanie adaptacyjne - NOWOŚĆ!

* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób

Studia na kierunku informatyka trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki.
Kierunek ten wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień informatyki oraz dodatkowo w wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, kształci również zdolność analitycznego myślenia.

Rozwój technik informacyjnych i powszechnie postępująca globalizacja są czynnikami, które powodują wzrost zainteresowania i znaczenia studiów o charakterze informatycznym. Rosnące zapotrzebowanie na absolwentów kierunków studiów informatycznych jest uwarunkowane ciągłym unowocześnieniem gałęzi przemysłu, informatyzacją infrastruktury urzędów państwowych czy wykorzystaniem komputerów jako narzędzi pracy w domu.

Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i konserwacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Integralnym elementem programu studiów inżynierskich jest praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie. Studentom umożliwia się także zdobywanie w trakcie studiów kwalifikacji pedagogicznych w zakresie nauczania informatyki, dających dodatkowo uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych informatyki (technologii informacyjnej) i matematyki.

Oferujemy:

• Nowoczesne wyposażenie pracowni i laboratoriów;
• Dostęp do nowych technologii
• Szeroki wachlarz ciekawych specjalności kształcenia;
• Microsoft IT Academy - przygotowanie do certyfikatu;
• Zajęcia prowadzone w formie e-learningowej - ucz się z domu;
• Specjalne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;
• Staże zagraniczne;
• MSDN - przyjdź, dostaniesz darmowe oprogramowanie Microsoft;
• wycieczki edukacyjne do firm z branży IT.

Kontynuacja kształcenia

Po analizie programów studiów drugiego stopnia (magisterskich) na renomowanych uczelniach zakres materiału został tak dobrany, aby umożliwić absolwentom kontynuację nauki i zdobycie tytułu magistra m.in. na Politechnice Lubelskiej.


Oferowane specjalności:

• TECHNOLOGIE MOBILNE
zgodnie z nazwą do głównych kierunków kształcenia w ramach tej specjalności należą: tworzenie aplikacji
na urządzenia mobilne w systemach Android, Windows, iOS oraz integracja aplikacji mobilnych z systemami informatycznymi;

• TECHNOLOGIE INTERENTOWE I GRAFIKA KOMPUTEROWA
specjalność skupia się na Internecie, programowaniu WWW, technologiach multimedialnych, grafice komputerowej i obróbce obrazów;

• INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY SIECIOWE
w ramach tej specjalności, kształcenie dotyczy: programowania mikrokontrolerów, programowania
i projektowania w środowiskach graficznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych;

• INFORMATYKA SAMOCHODOWA
w dobie powszechnej informatyzacji, samochód staje się komputerem obudowanym częściami mechanicznymi, istnieje zatem zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią zdiagnozować, naprawić i oprogramować skomplikowane systemy teleinformatyczne zintegrowane z nowoczesnymi pojazdami;

• ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE - NOWOŚĆ!
within this specialty, education is focused on: neural networks and artificial intelligence, robot programming, image processing and object recognition, robotic control systems -programmable microcontrollers;

• STEROWANIE ADAPTACYJNE - NOWOŚĆ!
ideą powstania tej specjalności była zgłaszana potrzeba analizy zachowań systemów komputerowych,
samo uczenia się, modelowania i optymalizacji procesów.


Maturzystko, bądź sobą i sięgnij po to, co wydaje się zarezerwowane tylko dla mężczyzn! Naprawdę możesz zdobyć zawód o jakim marzysz, który zapewni Ci ciekawą i dobrze płatną pracę. Tego zawodu nie dotknie kryzys i bezrobocie. W tym zawodzie możesz pracować siedząc w ciepłym pokoju swojego domu. Podejmij studia inżynierskie. W niczym nie ustępujesz mężczyznom. Kobiety mają ogromny potencjał intelektualny, lepiej sprawdzają się w kontaktach z ludźmi, oraz w sytuacjach stresujących. Zasil szeregi silnie zaakcentowanej już obecności polskich kobiet wykonujących zawód informatyka. Dołącz do grupy wysoko wykwalifikowanych, świadomych siebie i swojej wartości kobiet, które pragną się rozwijać i włączyć w nurt budowania społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka i przemysł potrzebuje fachowców, dobrych inżynierów - dokładnych, wytrwałych, zdyscyplinowanych i kreatywnych - właśnie Ciebie! Studiujące u nas Panie należą do grupy najlepszych studentów na kierunku Informatyka.

Z wielką satysfakcją informujemy, że w toku przeprowadzonej w listopadzie 2006 roku kontroli,
Państwowa Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały z dnia 11.01.2007r. wydała ocenę pozytywną w sprawie  jakości kształcenia na kierunku studiów informatyka prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wydana opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, iż PSW spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także że posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.

Ocena wystawiona przez Państwową Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego standardu nauczania jaki PSW oferuje już od 12 lat.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:35 Poprawiony: piątek, 11 września 2020 11:02 Wpisany przez Marek Kowalczyk