Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), uruchomiła nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

 

Termin składania wniosków do FRSE (wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system online.frse.org.pl) upływa 12 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów:

Komponent I Profesjonalny rozwój kadry

Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym

Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego

Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu.

Całkowita dostępna alokacja wynosi 14 381 096 EUR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Programu Edukacja: https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/?utm_source=sio&utm_medium=maile&utm_campaign=nabor

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

piątek, 29 stycznia 2021 09:18 Poprawiony: piątek, 29 stycznia 2021 14:10 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk