Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:amerykanistyka, edukacja, ekonomia, informatyka, kształcenie inżynierów, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, rolnictwo, socjologia, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

 

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

W bieżącym naborze przyjmowane są wnioski na wizyty w terminie od 1 października 2021 do 30 września 2022. Pobyt specjalisty może trwać od 14 do 42 dni kalendarzowych.

Specjalista jako stypendysta programu otrzymuje ze strony Fundacji honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca, która składa wniosek zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem specjalisty w Polsce, tj. kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży wyłącznie krajowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. Link do elektronicznego systemu składania wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosku znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/specialist/

Termin składania wniosków zgłoszeniowych na goszczenie amerykańskich specjalistów upływa 15 marca 2021 r.

piątek, 29 stycznia 2021 09:16 Poprawiony: piątek, 29 stycznia 2021 14:09 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk