Szanowni pracownicy dydaktyczni i administracyjni PSW! Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniu z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu, informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa dodatkowy nabór na realizację wyjazdów edukacyjnych w roku akademickim 2019/2020.

Nabór dodatkowy jest otwarty dla całej społeczności akademickiej, niemniej jednak w związku z koniecznością zwiększenia liczby mobilności zagranicznych wśród pracowników Zakładów, które w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 będą wizytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną tj. Zarządzanie, Rolnictwo, Budownictwo, Filologia, Pedagogika, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo oraz  Dietetyka, pierwszeństwo wyjazdu będą miały osoby przypisane do powyższych zakładów, jak również osoby, które w roku akademickim 2019/2020 w ramach czterech zrealizowanych uprzednio naborów, nie korzystały jeszcze z oferty Erasmus.

Zachęcając Państwa do realizacji wyjazdu dydaktycznego/ szkoleniowego, przypominam, iż:

→ Celem wyjazdu dydaktycznego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8 godzin na zagranicznej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) uprawniającą do udziału w programie;

→ Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie zawodowe pracownika w formie szkoleń zagranicznych  (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą. W 2019 r. w procesie przyznawania dofinansowania na mobilność pracowników pomiędzy krajami programu nacisk zostanie położony na okresy szkolenia pracowników dydaktycznych, instruktorów, lektorów, które pozwalają im rozwijać umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania;

→ Celem wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej połączone z udziałem w szkoleniu w tej samej instytucji. Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin;

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Naszej Uczelni w zakładce poświęconej programowi Erasmus+:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji, finansowania: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/zasady-nauczyciele-prac-eplus

Dokumenty do pobrania: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/dokumenty-do-pobrania-prac-eplus

Gdzie szukać szkolenia/ możliwości realizacji pobytu dydaktycznego?

Lista uczelni partnerskich: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/umowy-instytucjonalne-eplus

IMOTION - wyszukiwarka Tygodni szkoleniowych/ Tygodni mobilności na uczelniach europejskich: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Strona Erasmus+ https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/szkolnictwo-wyzsze/oferty-seminariow-szkolen-zagranicznych/

Szkolenia komercyjne:

DOREA Educational Institute: https://dorea.org/erasmuscourses/

ShipCon Limassol Ltd: http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/

 

Poniżej kraje biorące udział w Programie oraz przyjęte na rok akademicki 2019/2020 stawki dzienne dofinansowania:

Grupa

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii),

140 €

 

Zatwierdzone na rok akademicki 2019/2020 kwoty ryczałtowe na dofinansowanie dojazdu przedstawiają się następująco:

Odległość od Uczelni macierzystej do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych (wg. kalkulatora mierzona w jedną stronę)

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd tam i z powrotem

Od 10 km – 99 km w jedna stronę

20 EUR

Od 100 km – 499 km w jedna stronę

180 EUR

Od 500 km – 1999 km w jedną stronę

275 EUR

Od 2000 km – 2999 km w jedną stronę

360 EUR

Od 3000 km – 3999 km w jedną stronę

                           530 EUR

Od 4000 km – 7999 km w jedną stronę                 

                           820 EUR

8000 km lub więcej

                          1500 EUR

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefoniczny: +48 83 344 99 00 wew. 247


 

wtorek, 17 grudnia 2019 12:39 Poprawiony: wtorek, 17 grudnia 2019 14:30 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk