DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
2/2021 z dnia 10.09.2021 r.

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW – do dnia 31.08.2021r.

 

Na podstawie:

- art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 );

- Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków studentów PSW złożonych do dnia 31 sierpnia 2021 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 4/2020 Rektora) postanawia:

w II turze naboru przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2021/22 studentom o następujących numerach albumów:

18971

18996

19415

19519

19684

20131

20861

20955

20975

21022

21039

21054

21164

21422

21462

21475

21481

21529

21532

21587

21598

21603

21853

21219

21066

21020

21120

21471

21510

21468

20995

21044

18972

21694

20340

20126

21244

-

-

-

-

-

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów w II turze naboru, Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci PSW  z w/w numerami albumów spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2021/2022.

 

UWAGA!

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek.

Dom Studenta - kontakt: Bożena Łaska

ul. Sidorska 107, p. 135, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 83 344 69 05, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub Ewa Błaszczak, tel. +48 83 344 69 29, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 10 września 2021 12:23 Wpisany przez Marek Kowalczyk