Zarządzenie nr 101/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 09.09.2020 r. 
w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych i wymogów dotyczących bezpieczeństwa studentów i pracowników w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4695/zarzadzenie-nr-101-2020 

czwartek, 10 września 2020 09:49 Wpisany przez Marek Kowalczyk