WANA_INFORMACJA_strona_690x300

Przypominamy, że każdy student przyjęty na pierwszy rok studiów jest zobowiązany do podpisania ślubowania.
W przypadku niepodpisania ślubowania Rektor wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
Ostateczny termin podpisania ślubowania to 15 października 2021
czwartek, 14 października 2021 12:50 Poprawiony: czwartek, 14 października 2021 13:43 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz

Ogólne