DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
3/2021 z dnia 10.09.2021 r.

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez kandydatów – do dnia 31.08.2021r.

 

 

Na podstawie:

- art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 );

- Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków kandydatów na studia do PSW złożonych do dnia 31 sierpnia 2021 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 4/2020 Rektora) postanawia:

przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2021/22 studentom pierwszego roku o następujących numerach paszportów/dowodów osobistych:

AB3139613

AB3159003

AB3186236

AB3219962

AB3250289

AB3272543

AB3274714

AB3281795

AB3284425

AB3290310

AB3295546

AB3301424

AB3333739

AB3381452

AB3398084

AB3440233

AB 3535099

BM2530344

CAA994859

CAD900624

CAH161670

CCL933040

CCR923508

CEI430195

CEI752082

CES248910

CEZ913532

CFY498145

CHM556681

CIB639807

CID664971

DAX068398

DAY122471

DBC856586

DBF725162

DBM720401

DBR848474

DCH613943

EL9138886

FG472707

FK438741

FM826584

FV050457

FV441095

FY645823

FZ789208

FZ837438

FZ976614

GA182543

GA296376

GA314831

GA316032

51N6949629

AB 3164265

CEW648781

AB3017512

AB3484007

FU892247

FB602505

C02470753

DAK092631

CGV311468

FT185302

AB3300061

AB3361350

AB3289225

AB3171541

AB3227334

761903438

AB3095437

CFJ037365

CIB915257

DAZ342713

CAU816704

CEM241263

CHU084434

DAH300751

CFS240582

CHA891593

DAI247558

DCD317201

CGL790926

CEM172475

DBK915001

FJ667380

FG088957

-

-

-

-

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci pierwszego roku PSW  z w/w numerami paszportów/dowodów osobistych spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2021/2022.

 

UWAGA!

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek.

Dom Studenta - kontakt: Bożena Łaska

ul. Sidorska 107, p. 135, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 83 344 69 05, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub Ewa Błaszczak, tel. +48 83 344 69 29, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 10 września 2021 12:30 Poprawiony: piątek, 10 września 2021 12:39 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Ogólne