wykad_otwarty_przemoc_strona

 

W Tygodniu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem serdecznie zapraszamy na wykład otwarty

Widzisz przemoc? - jak zareagować i pomóc pokrzywdzonemu?

Spotkanie odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 24 lutego (środa) o godzinie 17:00. Prelegentem będzie Pani Adriana Kucmin psycholog, terapeutka, wykładowca UMCS oraz wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej.

Zapraszamy na wykład całą społeczność akademicką.

Niestety każdy z nas może być świadkiem przemocy, dobrze wtedy wiedzieć jak zareagować i gdzie szukać pomocy.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a465b448fed7c4bf9ad2f6ac78479a850%40thread.tacv2/1613677393448?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebb5ca78-84ab-4af2-b277-5937f95fa7b8%22%2c%22Oid%22%3a%2272ea04be-15f1-43a4-ab37-f0e0de88f0a2%22%7d

 

piątek, 19 lutego 2021 13:43 Poprawiony: piątek, 19 lutego 2021 13:51 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz

Ogólne