powtrka_z_matematyki_strona

Świąteczna powtórka matematyki z dr Adamem Szepelukiem
Zapraszamy wszystkich studentów, a w szczególności studentów pierwszego roku na świąteczną, bezpłatną powtórkę materiału z matematyki na kanale youtube. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał pozwoli Wam odpowiednio przygotować się do egzaminu.
Na poszczególnych lekcjach zostaną omówione następujące zagadnienia:
Lekcja 1. Granice ciągu
Lekcja 2. Pochodne funkcji
Lekcja 3. Asymptoty funkcji
Lekcja 4. Przedziały monotoniczności i ekstrema funkcji
Lekcja 5. Całki
piątek, 18 grudnia 2020 09:35 Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2020 10:38 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz

Ogólne