Studenci

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIA 

Więcej…

Zarządzenie 102/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im.Papieza Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

w sprawie: wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4704/zarzadzenie-nr-102-2020

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2020/2021

Więcej…

1024x512-2_strona_pswbp.pl

Więcej…

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJLANEGO

w roku akademickim 2020/2021

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne
na rok akademicki 2020/2021

(dochód od 0 do 528 zł.)

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Więcej…

Kierunek Ekonomia: praktyka po I i II roku studia licencjackie oraz po I roku studia magisterskie - składanie dokumentów po zakończonej praktyce zawodowej.

Więcej…

Strona 1 z 26

pierwsza
poprzednia
1