Współpraca zagraniczna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2021/2022 – oferta wyjazdowa.

Więcej…

Szanowni Studenci! Niniejszym informuję, iż uległ zmianie skład Zespołu ds. współpracy zagranicznej oraz do realizacji kompleksowych przeglądów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Wydziałów w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach V naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach IV naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach III naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach II naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

W ostatnim czasie Nasza Uczelnia podpisała dwie nowe umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+ na realizację pobytów zagranicznych przez pracowników i studentów Naszej Uczelni w ramach współpracy zagranicznej realizowanej poprzez program Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

Więcej…

Komisja Europejska ogłosiła dodatkowy konkurs wniosków o dofinansowanie projektów Erasmus+ typu „Partnerstwa strategiczne” dla szkolnictwa wyższego, dotyczących gotowości do prowadzenia edukacji cyfrowej (Partnerships for Digital Education Readiness).

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach I naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią wirusa Covid-19, w roku akademickim 2019/2020, przed podjęciem decyzji odnośnie realizacji praktyki zagranicznej w okresie wakacyjnym, oraz przed wyborem kraju realizacji praktyki, studenci proszeni są o zapoznanie się z aktualną sytuacją epidemiologiczną panującą w danym kraju, obostrzeniami dotyczącymi wjazdu do kraju docelowego w odniesieniu do przedstawicieli innych narodowości oraz (jeśli dotyczy) wymogami dotyczącymi obowiązku i miejsca odbycia kwarantanny.

Więcej…

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1