Współpraca zagraniczna

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią wirusa Covid-19, w roku akademickim 2019/2020, przed podjęciem decyzji odnośnie realizacji praktyki zagranicznej w okresie wakacyjnym, oraz przed wyborem kraju realizacji praktyki, studenci proszeni są o zapoznanie się z aktualną sytuacją epidemiologiczną panującą w danym kraju, obostrzeniami dotyczącymi wjazdu do kraju docelowego w odniesieniu do przedstawicieli innych narodowości oraz (jeśli dotyczy) wymogami dotyczącymi obowiązku i miejsca odbycia kwarantanny.

Więcej…

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdu dydaktycznego do Akademii Dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Kirgistanu w Bishkek w Kirgistanie.

Więcej…

Szanowni pracownicy Biblioteki Akademickiej PSW! Aktualnie poszukujemy jednej osoby zainteresowanej realizacją wyjazdu szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu w zakresie obserwacji pracy w Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Halic w Stambule w Turcji. Termin realizacji szkolenia uzgodniony z uczelnią turecką to 22-26.06.2020r.

Więcej…

Szanowni pracownicy dydaktyczni i administracyjni PSW! Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniu z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu, informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa dodatkowy nabór na realizację wyjazdów edukacyjnych w roku akademickim 2019/2020.

Więcej…

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdów dydaktycznych w uczelniach partnerskich w Kazachstanie.

Więcej…

Szanowni studenci Budownictwa, Informatyki, Bezpieczeństwa Narodowego i Ekonomii, jeszcze tylko dzisiaj można złożyć dokumenty aplikacyjne o wyjazd na studia semestralne w zagranicznych uczelniach partnerskich z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103) oraz POWER Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.

Więcej…

Szanowni Studenci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, osoby zainteresowane realizacją semestru studiów (semestr letni roku 2019/2020 tj. od połowy lutego do połowy/końca czerwca) w zagranicznej uczelni partnerskiej z dofinansowaniem ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) lub dofinansowaniem środków POWER (w przypadku studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub osób pobierających stypendia socjalne), proszeni są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych do dnia 11 grudnia 2019r. do godziny 15.00.

 

Więcej…

Szanowni pracownicy dydaktyczni PSW! Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi (Białoruś/Ukraina/Rosja/Gruzja/Kazachstan/Kirgistan/Uzbekistan) informuję, iż od dzisiaj do 1 grudnia 2019r. trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdów dydaktycznych do uczelni z Krajów Partnerskich objętych umową finansową Erasmus+ 2019-1-PL01-KA107-064197.

Więcej…

Szanowni Pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pragnę poinformować, iż terminy naborów na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami programu ustalone na rok akademicki 2019/2020 i określone w uczelnianym Regulaminie realizacji wyjazdów (…) są jak najbardziej obowiązujące.

Więcej…

Szanowni Państwo, przypominam, iż aktualnie trwa II nabór na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w celu realizacji szkolenia bądź pobytu dydaktycznego w uczelniach partnerskich w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

 

Więcej…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1